Wat houdt het Campus Nederland blended learning programma in?

Campus Nederland gelooft dat elk kind het recht heeft om zichzelf te kunnen en mogen ontwikkelen tot een gelukkiger, veerkrachtiger en succesvoller persoon. De unieke blended learning methodiek sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen en stimuleert het leren van nieuwe stof vanuit nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie. Wij maken het mogelijk voor scholen om op individueel- en/of groepsniveau een leertraject samen te stellen waarbij volledig maatwerk kan worden geleverd op looptijd, thema en niveau.

Het CampusNL-programma zorgt ervoor dat het kind eigenaarschap verkrijgt over het eigen leven lang leren-traject. Er wordt gewerkt in gepersonaliseerd leertraject door in te zetten op prikkeling van de nieuwsgierigheid, effectief leren door intensieve begeleiding, door zelf te ervaren en door (nieuwe) talenten te ontdekken. 

In de methodiek wordt elk cruciaal leerdoel gekoppeld aan project based learning, de 21st century skills alsmede het ontwikkelen van veerkracht en soft skills. Het leertraject draagt een balans tussen het verder versterken van talenten, het opdoen van nieuwe ervaringen en aandacht op persoonlijke ontwikkelpunten in zich. Alles gericht op een prettige en efficiënte manier van leren met een grote leeropbrengst.

Bekijk in deze video hoe het Blended Learning Programma in zijn werkt gaat

Onderscheidend vermogen

Volledig uniek en op maat samengesteld leertraject per leerling uit het primair onderwijs; 


Leerkracht + leerling stellen samen het programma samen 
Variabel in leerdoelen, leerniveaus, interesses en thema’s 

  • High Dosage Tutoring gecombineerd met effectieve online modules
  • Gericht op werken aan cruciale leerdoelen + ontwikkelen soft skills + talentenontwikkeling 
  • Voor leerlingen met een achterstand maar ook voor de leerlingen in de ‘tussenmoot’ 
  • Evidence based inhoud programma

Heeft u interesse om er achter te komen wat CampusNL voor uw leerlingen van uw school kan betekenen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via 010 808 25 01 of per mail via mandy@campusnederland.nl