Start van het Blended Learning Programma

Campus Nederland gelooft dat ieder kind het recht heeft om zichzelf te kunnen en mogen ontwikkelen tot een gelukkiger, veerkrachtiger en succesvoller persoon. Met het Campus Nederland Blended Learning Programma wordt de unieke blended learning methodiek toegepast die aansluit op de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast stimuleert het hen nieuwe stof te leren vanuit nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie.

Dit schooljaar is het Campus Nederland Blended Learning Programma van start gegaan op acht verschillende basisscholen in omgeving Rotterdam. Gedurende het programma gaan de deelnemende leerlingen aan de slag met de onderdelen Missie Toekomst en Missie Veerkacht. De deelname van deze acht scholen aan het Blended Learning Programma valt onder het Voorloperstraject in het kader van de subsidie ‘School en Omgeving’ van de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Missie Toekomst en Missie Veerkracht

Tijdens het onderdeel Missie Toekomst werken leerlingen in kleine groepjes één keer per week samen met hun tutor aan verschillende opdrachten waarbij 21eeuwse vaardigheden aan bod komen. De kinderen worden gedurende de lessen gestimuleerd om op een creatieve manier na te denken over de toekomst. Het onderdeel Missie Veerkracht bestaat uit individuele lessen waarbij kinderen iedere week één op één aandacht krijgen van de tutor. Hierbij wordt aandacht gegeven aan het welbevinden van de kinderen en het ontwikkelen van veerkracht.

De tutoren volgen verschillende trainingen tijdens de opleidingsweek bij Campus Nederland.
Tutor Ylaisha helpt mee tijdens de Herfstcampus.

Tutoren

De Campus Nederland tutoren zijn de aankomende 10 maanden onderdeel van het schoolteam. Voordat zij van start zijn gegaan op hun school zijn de tutoren op pedagogisch gebied opgeleid tijdens de opleidingsweek bij Campus Nederland. Verscheidene partijen hebben gedurende de opleidingsperiode een training gegeven om er voor te zorgen dat de tutoren de kinderen goed kunnen begeleiden tijdens het programma. Na afloop van het Blended Learning Programma blijven de tutoren nog twee maanden werken op de school om de leerkrachten te ondersteunen. Op deze wijze worden zij geïntroduceerd in het onderwijsveld. Wij hopen dat tutoren door deze ervaring zullen kiezen voor het instroomtraject van de PABO. Hiermee willen wij als Campus Nederland bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort.

Bekijk hier de video over het Blended Learning Programma om een beter beeld te krijgen van wat het programma inhoudt.