ANBI STATUS
STICHTING ZomerCampus010

Stichting Zomercampus Rotterdam is op 15-06-2020 opgericht.

Doelstelling
Stichting Zomercampus010 biedt leerzame en inspirerend programma’s aan in schoolvakanties en daarbuiten die aansluiten op de bestaande leerlijnen van scholen om de groei van de leerlingen samen te kunnen bestendigen. Door de kinderen naast de bijlessen ook kennis te laten maken met diverse workshops en clinics op het gebied van sport, cultuur en milieu-educatie, krijgen de kinderen de kans hun talenten te ontdekken.

Onder het motto ‘Voor de toekomst van Nederland’, werkt de stichting samen met talloze (maatschappelijke) partners in de stad om tijdens en na de campus-programma’s het welzijn van kinderen te verhogen.

Lees hier meer over de hoofdpunten van het beleidsplan van Stichting Zomercampus Rotterdam.

De jaarrekening van Stichting Zomercampus Rotterdam vindt u hier.

Naam
Stichting Zomercampus Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 861332192
KvK nummer: 78286786
Contactgegevens: Wilhelminakade 77b, 3072 AP Rotterdam
www.campus010.nl
info@campus010.nl


Bestuur
de heer S.J.J. Schampers, voorzitter.
de heer W. Blokland, algemeen bestuurslid.
de heer N.J. van der Vorm, algemeen bestuurslid.
de heer D.C. van Veen, algemeen bestuurslid.
mevrouw E.A. Kramer-Zeroual, algemeen bestuurslid.

Beloningsbeleid: Alle bestuurders werken onbezoldigd.


Verslag activiteiten en financiële verantwoording
De stichting zal jaarlijks verslag doen van de activiteiten.


De stichting heeft de financiële administratie ondergebracht bij een externe accountant. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020. De stichting zal jaarlijks een financiële verantwoording publiceren.