CampusNL: Voor
de toekomst van Nederland!

Vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam organiseert het team van Campus Nederland educatieve en inspirerende (maatwerk)programma’s voor kinderen en jongeren uit het primair- & voortgezet onderwijs in Nederland. Deze programma’s worden aangeboden op school of op een locatie in de wijk en zijn gericht op talentontwikkeling, vakoverstijgend leren en het opdoen van 21e-eeuwse vaardigheden. Naast het aanbieden van sterke, educatieve programma’s aan de leerlingen ontzorgen wij tijdens onze programma’s ook het onderwijsteam door lesvrije uren te creëren.

‘Door de inzet van CampusNL bij ons op school krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om buiten de normale schooluren zichzelf op zowel cognitief- als persoonlijk vlak verder te ontwikkelen. Door de nauwe samenwerking en het samenstellen van een specifiek aanbod voor onze school is er een kwalitatief goed programma ontstaan waarin onze leerlingen ervaringen voor het leven op kunnen doen.’ – Kristel van Dalsum, directrice van basisschool de Bavokring

Maatwerkcampussen

CampusNL biedt leerzame en inspirerende programma’s aan gericht op talentenontwikkeling en vakoverstijgend leren in de schoolvakanties en daarbuiten.

CampusNL-Programma

CampusNL biedt innovatieve maatwerk leertrajecten aan gericht op het werken aan de cruciale leerdoelen. Het programma sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen en stimuleert leren van nieuwe stof vanuit nieuwsgierigheid.

Bent u een schoolleider of bestuurder en bent u op zoek naar een effectief en waardevol programma voor uw leerlingen? Lees hier meer of neem via onderstaande button contact op met Mandy Markerink voor meer informatie!

PARTNERs VAN
CAMPUS Nederland

Waardevolle ondersteuning met het CampusNL-programma!

‘Ik heb allemaal nieuwe woorden geleerd tijdens de les waarbij we een krant maken. En bij Djembé-les leerden we Afrikaanse woorden, dat vond ik heel leuk. Dansen wil ik hierna blijven doen!’ – Amina, 8 jaar

Lees hier meer over Amina haar ervaring

HET LAATSTE NIEUWS VAN CAMPUSNL

Samenwerking met Youth House in Lombok

Onze communicatiemedewerker Suzan Koot is vanaf dag 1 al deel van het CampusNL team. Vorig jaar oktober heeft zij haar droom, om een rondreis te maken, eindelijk waar kunnen maken.

Stichting Campus Nederland MVO ontbijt

Stichting Campus Nederland tekent langdurige samenwerkingsovereenkomst met Deloitte tijdens MVO ontbijt! Op woensdag 1 februari 2023 werd de eerste editie van het Stichting Campus Nederland…

Start van het Blended Learning Programma

Campus Nederland gelooft dat ieder kind het recht heeft om zichzelf te kunnen en mogen ontwikkelen tot een gelukkiger, veerkrachtiger en succesvoller persoon. Met het Campus Nederland Blended Learning Programma…