Gun jij je leerlingen een vakantie waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen?

Stichting Campus Nederland organiseert voor het primair onderwijs een op maat gemaakte Campusweek. Hierin volgen leerlingen in de schoolvakanties een uitdagend en inspirerend programma. Aan de hand van diverse workshops en clinics op het gebied van sport, cultuur en natuur- en milieueducatie krijgen ze zo de kans om hun talenten te ontdekken.

Ons brede en kwalitatieve programma sluit aan op de doelstellingen en visie van jouw school. Hiervoor werken we nauw samen met maatschappelijke partners en lokale partijen om effectieve programma’s samen te stellen die leerlingen o.a. toeleiden naar sport- en cultuurclubs. Zo kunnen zij nieuwe talenten ontdekken, zich sociaal-emotioneel verder ontwikkelen en het netwerk in hun wijk vergroten.

Tijdens een Maatwerkcampus is er veel persoonlijke aandacht. Zo heeft elk groepje leerlingen zijn eigen mentor. Deze is tijdens de Campusweek het vaste aanspreekpunt voor de kinderen.

Lees in dit artikel meer over de ervaringen van kinderen die in 2023 hebben deelgenomen aan Lentecampus010.

Bekijk hieronder de video om een beter beeld te krijgen van hoe een Campusweek op het primair onderwijs eruitziet.

Waarom waardevol voor uw leerlingen?

Volledig uniek en op maat samengesteld programma per klas/bouw/school

Leerlingen werken aan hun leerdoelen, het ontwikkelen van soft skills en talentontwikkeling

Leerlingen komen na de vakantie beter in het ritme van het nieuwe schooljaar

Door de inzet van CampusNL bij ons op school krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om buiten de normale schooluren zichzelf op zowel cognitief- als persoonlijk vlak verder te ontwikkelen. Door de nauwe samenwerking en het samenstellen van een specifiek aanbod voor onze school is er een kwalitatief goed programma ontstaan waarin onze leerlingen ervaringen voor het leven op kunnen doen.
- Kristel van Dalsum, directrice van basisschool de Bavokring

Waarom waardevol voor uw leerlingen?

Ze vergroten hun woordenschat door nieuwe woorden te leren in nieuwe situaties

Duurzame doorstroming naar sport- en cultuuraanbieders in de wijk

Ons CampusNL-team neemt de klassen/bouw/school over: in deze extra uren kan het onderwijsteam zich richten op niet-lesgebonden taken