ANBI STATUS STICHTING CAMPUS NEDERLAND

Doelstelling
Stichting Campus Nederland biedt leerzame en inspirerende programma’s aan in schoolvakanties en daarbuiten die aansluiten op de bestaande leerlijnen van scholen om de groei van de leerlingen samen te kunnen bestendigen. Door de kinderen naast de bijlessen ook kennis te laten maken met diverse workshops en clinics op het gebied van sport, cultuur en milieu-educatie, krijgen de kinderen de kans hun talenten te ontdekken.

Onder het motto ‘Voor en door de toekomst van Nederland’, werkt de stichting samen met talloze (maatschappelijke) partners in de stad om tijdens en na de campus-programma’s het welzijn van kinderen te verhogen.

Stichting Zomercampus Rotterdam, opgericht op 15 juni 2020, en per 26 januari 2022 hernoemd tot Stichting Campus Nederland, is statutair gevestigd te Rotterdam.

lees de hoofdpunten van het beleidsplan

Hoofdpunten
Lees hier de hoofdpunten van het beleidsplan

Naam
Stichting Campus Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 861332192
KvK nummer: 78286786
Contactgegevens: Oostplein 224b, 3063 CE Rotterdam
www.campusnederland.nl
info@campusnederland.nl

Raad van Toezicht
de heer S.J.J. Schampers, voorzitter.
de heer W. Blokland, algemeen lid.
de heer D.C. van Veen, algemeen lid.
de heer M. Derwort, Penningsmeester

Beloningsbeleid: Alle leden uit de Raad van Toezicht werken onbezoldigd.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
De stichting zal jaarlijks verslag doen van de activiteiten. De financiële administratie is ondergebracht bij een administratiekantoor.

Op 3 februari 2022 is besloten het boekjaar te wijzigen van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar.

De jaarrekening over de verlengde verslaggevingsperiode van 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2022 vindt u hier.