Stichting Campus Nederland gelooft dat elk kind het recht heeft om zichzelf te ontwikkelen tot de meest gelukkige, veerkrachtige en succesvolle versie van zichzelf, ongeacht sociaal-economische achtergrond, religie of afkomst.

Tijdens het Blended Learning Programma werken we gedurende het schooljaar met een klein groepje kinderen tijdens en na schooluren aan een gepersonaliseerd leerproject. Het project wordt begeleid door een Campus Nederland Tutor die onderdeel wordt van het schoolteam. Hierbij ligt de focus op twee onderdelen:

Missie Toekomst: de leerlingen werken aan de hand van de methode Design Thinking aan het ontwerpen van een oplossing voor een duurzaamheidsprobleem.

Missie Veerkracht: de leerlingen gaan aan de slag met onderwerpen als dankbaarheid, growth mindset en gedachten onderzoek.

Tijdens het Blended Learning Programma zal er gedurende het schooljaar met een klein groepje kinderen tijdens schooluren gewerkt worden aan een gepersonaliseerd leerproject samen met een Campus Nederland Tutor. De Campus Nederland Tutoren zijn intensief getraind op diverse thema's uit het programma.

Zo vertelt Tutor Samina het volgende: "De lessen hebben bijgedragen aan mijn zelfontwikkeling. Ik een positiever denkbeeld en heb handvatten aangereikt gekregen die mijn leven verrijken. Ik heb een grote behoefte om alles wat ik heb geleerd de afgelopen maand, toe te passen in de praktijk. Er staat de deelnemers een mooi avontuur te wachten. Ik hoop vooral dat de leerlingen naast het opdoen van nieuwe skills, zullen voelen dat zij gezien worden. Het mooiste resultaat zal zijn dat de lessen een positieve impact hebben op de rest van hun leven."

Gedurende het gepersonaliseerde leerproject wordt de nadruk gelegd op talentontwikkeling. Leerlingen doen zo op een creatieve manier nieuwe kennis op en werken aan een eindproduct. Het leertraject draagt een balans in zich tussen het verder versterken van talenten, het opdoen van nieuwe ervaringen en aandacht voor persoonlijke ontwikkelpunten.

Bekijk de video hieronder om een beter beeld te krijgen van wat het Blended Learning Programma inhoudt.

Waarom waardevol voor uw leerlingen?

Volledig uniek en op maat samengesteld leertraject per leerling uit het primair onderwijs

Leerlingen werken aan hun leerdoelen, het ontwikkelen van soft skills en talentontwikkeling

Campus Nederland werkt samen met Echt Onderwijs aan duurzame doorstroming naar het onderwijsveld. Hiervoor werven we Campus Tutoren die we enthousiasmeren om vanuit het tutorschap de overstap te maken naar een baan als onderwijsprofessional of een studie aan de Pabo

Ik vind het leuk om een toekomstheld te zijn, omdat je leert dat iedereen een verschil kan maken. En dat ik ook iets aan de toekomst kan doen.
- Paul, deelnemer Blended Learning Programma