Mandy Markerink

Mandy Markerink is directeur-bestuurder van Stichting Campus Nederland. Ze bedacht het idee voor Zomercampus010 (de voorloper van CampusNL) samen met Samuel Schampers tijdens de lockdown aan zijn keukentafel in Rotterdam. De waardevolste lessen leerde zij van tegenslagen in het leven en hoe je daar veerkrachtig mee om kan gaan. Met de programma’s van Campus Nederland wil ze kinderen onder andere die veerkracht bijbrengen, zodat zij zich beter staande kunnen houden in de wereld.

Wat inspireert je aan je werk?
“Aan de keukentafel bedachten we dat elk kind zich zou moeten, mogen en kunnen ontwikkelen tot de meest gelukkige, veerkrachtige en succesvolste versie van zichzelf. Ongeacht achtergrond, religie en afkomst. Er zijn zoveel kinderen in Rotterdam en in Nederland die die mogelijkheid niet hebben. Dat wil ik veranderen door er met Campus Nederland een bijdrage aan te leveren. Daar aan te kunnen werken vind ik het mooiste aan mijn werk, want ik krijg er zelf ook energie van.”

Waar word je naast je werk blij van?
“Ik word blij van hardlopen terwijl ik luister naar een goede podcast, mijn vrienden, ons gezin en lezen. Ik lees graag romans, thrillers en boeken over ondernemen. Met onze beste vrienden houden we van met de gezinnen samen avonden lang tafelen en over van alles en nog wat praten. Gewoon het samenzijn, dat is echt heel fijn!”

De programma's van Campus Nederland zijn gericht op talentontwikkeling, wat is jouw talent?
“Ik ben goed in overtuigen: ik ben analytisch sterk, heb snel door wat er nodig is en kan mensen enthousiast maken voor die oplossing. En ik kan, als ik bijvoorbeeld op een school ben of op een podium sta, het verhaal van het ontstaan van Campus Nederland met veel passie vertellen en goed uitleggen welke impact Campus Nederland maakt.”

Wat zou je nog graag willen leren?
“Ik wil graag leren hoe het is om Campus Nederland als een landelijke organisatie aan te sturen, waarbij de kwaliteit ervan ondanks de groei bewaard blijft. Mijn droom is dat wij over vijf jaar vijf vestigingen in heel Nederland hebben en zijn gegroeid van zo’n 20 man naar een stuk of 150. Ik vind het belangrijk om de missie en het gedachtegoed, zoals we dat bedacht hebben aan de keukentafel, te bewaken en in alles te laten terugkomen. Dus dat is denk ik een mooie uitdaging.”

Wat is het leukste of waardevolste dat je in je leven hebt geleerd?
“Op school was ik altijd heel braaf: ik deed goed mijn best en vond het belangrijk om aardig te zijn tegen de leraren. Maar de waardevolste lessen leerde ik buiten school, in het leven. Ik heb het meest geleerd door tegenslagen en hoe je daar mee om kunt gaan. Veerkracht dus, daarom is dat bij CampusNL ook zo’n speerpunt. En ik denk dat veel van die waardevolle lessen geïntegreerd kunnen worden op school. We willen met CampusNL daarom kinderen met dat veerkrachtstuk ook meer leren hoe ze moeten leven, naast de basisvaardigheden als taal en rekenen die ze op school leren. Daarin ligt, wat mij betreft, ook de toekomst van het onderwijs.”