Terug

Ministerie van OCW benoemt Rotterdamse onderwijscoalitie SchoolRijk010 tot landelijke voorloper

July 13, 2022
Artikel

Met ‘de Rijke Schooldag’ wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een impuls geven aan brede talentontwikkeling voor íeder kind. Ook kinderen en jongeren die op groeien in een minder kansrijke omgeving. Het Ministerie gaat met verschillende lokale coalities een driejarige samenwerking aan om deze ‘Rijke Schooldag’ duurzaam op te zetten. De Rotterdamse onderwijscoalitie Schoolrijk010 is één van de coalities die is benoemd tot landelijke voorloper.

Voorloperstraject
Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland bieden naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aan, zoals sport, cultuur of huiswerkbegeleiding. Om van deze initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden, heeft de Gelijke Kansen Alliantie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Voorloperstraject opgezet. Hierin gaat het Ministerie met 45 lokale coalities een intensieve samenwerking van drie jaar aan. Samen werken zij aan een duurzame, structurele opzet van de Rijke Schooldag met landelijke dekking.

Rotterdamse coalitie
De onderwijscoalitie SchoolRijk010, die bestaat uit de Gemeente Rotterdam, de schoolbesturen RVKO, stichting BOOR en maatschappelijke organisatie Stichting Campus Nederland en ECHT Onderwijs, werd door de selectiecommissie van de Gelijke Kansen Alliantie aangemerkt als één van de 45 landelijke voorlopers. Mandy Markerink, directeur Campus Nederland: “De afgelopen jaren hebben wij al nauw samengewerkt om zoveel mogelijk Rotterdamse leerlingen een Rijke Schooldag aan te bieden. Het Voorloperstraject biedt ons de kans om onze werkwijze de komende te jaren door te ontwikkelen, te onderzoeken en de opgedane kennis en ervaring te delen met andere steden.’’ De Universiteit van Leuven zal gedurende het voorlopertraject de programma’s onderzoeken.

Werken in het onderwijs
In de samenwerking van de coalitie staat niet alleen het aanbod voor de Rijke Schooldag centraal maar worden mensen ook opgeleid om te werken in het onderwijs. De programma’s worden begeleid door mensen van buiten het onderwijs. ECHT Onderwijs biedt deze mensen intensieve pedagogische en didactische scholing om de programma’s te begeleiden. Ze maken het gehele schooljaar deel uit van het schoolteam. Tegelijkertijd is er voor mensen die enthousiast worden van het werken in het onderwijs de mogelijkheid om door te stromen naar de pabo.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter College van Bestuur RVKO: “Met deze coalitie snijdt het mes aan twee kanten: We bieden kinderen extra kansen om zich breed te ontwikkelen én we enthousiasmeren potentiële nieuwe collega’s voor een baan in het onderwijs.”

Het Voorloperstraject van de Gelijke Kansen Alliantie loopt de komende drie jaar en de programma’s van SchoolRijk010 starten in het nieuwe schooljaar op 15 Rotterdamse scholen.

August 31, 2023
Nieuws

Nieuwe website voor CampusNL: Bekijk hier de sneak peak!

Stichting Campus Nederland krijgt binnenkort een nieuwe website! In samenwerking met Digital Growth Agency is de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe website. Digital Growth Agency legt als organisatie de focus op de digitale groei van hun klanten. Daarnaast vinden zij het van belang om bij te dragen aan maatschappelijke ...

Lees verder
Lees verder
August 21, 2023
Artikel

Deelnemers Zomercampus010 schrijven artikel voor De Havenloods

Drie dagen lang hebben de deelnemers van Zomercampus010 samen met De Havenloods en Het Veerhuis gewerkt aan een eigen artikel over onderwerpen die spelen binnen hun wijk. Deze artikelen worden ook daadwerkelijk gepubliceerd in de (online)krant van De Havenloods! Interviewen, fotograferen en schrijven kwamen allemaal aan bod tijdens deze driedaagse workshop.

Lees verder
Lees verder