Terug

Stichting Campus Nederland nieuwe Klasgenoot van het Jeugdeducatiefonds

July 5, 2023
Nieuws

Stichting Campus Nederland mag zich sinds 1 juni Klasgenoot van het Jeugdeducatiefonds noemen. Beide organisaties bundelen hun krachten om zo de ontwikkelingskansen bij kinderen die opgroeien in armoede te vergroten.

Honderdduizenden kinderen in ons land hebben het heel lastig op school. Niet omdat ze moeilijk leren, maar omdat ze in armoede leven. Het JEF (Jeugdeducatiefonds) vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het JEF.

Het JEF is opgericht in 2015 door Harrie Postma, sinds 2018 is Hans Spekman directeur. Er zijn nu ruim 500 scholen aangesloten bij het JEF, kijk voor meer informatie op www.jeugdeducatiefonds.nl.

De samenwerking met het Jeugdeducatiefonds vinden wij belangrijk omdat zij hetzelfde doel nastreven als Stichting Campus Nederland. De gedeelde visie, dat elk kind zich zou moeten kunnen ontwikkelen tot de meest gelukkige, veerkrachtige en succesvolste versie van zichzelf, maakt dat er een goede basis is om samen meer impact te maken.

June 7, 2024

Deelnemers Lentecampus010 winnaars van de Minecraft Challenge Rotterdam!

Asya, Maas en Flint van basisschool de Provenier vormden een van de winnende groepjes van de Minecraft Challenge. De leerlingen werden verrast door een bezoek aan hun school van Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Evenementen, die de prijs aan de winnaars overhandigde.

Lees verder
Lees verder
May 24, 2024
Nieuws

Tweede editie van het Stichting Campus Nederland Inspiratiecongres 'Welbevinden & Geluk in het Onderwijs'

Op woensdag 22 mei 2024 vond de tweede editie van het Stichting Campus Nederland Inspiratiecongres 'Welbevinden en Geluk in het Onderwijs' plaats. Dit evenement werd georganiseerd bij Debatpodium Arminius is Rotterdam in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW.

Lees verder
Lees verder
May 17, 2024
Nieuws

Rotterdams onderwijscongres maakt kennisdeling mogelijk

Op woensdag 22 mei organiseert Stichting Campus Nederland de tweede editie het Inspiratiecongres ‘Welbevinden & Geluk in het Onderwijs’. De locatie is Debatpodium Arminius in Rotterdam. Het congres staat in het teken van het belang van talentontwikkeling voor het jonge brein in relatie tot kansengelijkheid.

Lees verder
Lees verder