Het verhaal van CampusNederland

Aan een keukentafel in de Rotterdamse wijk Spangen, tijdens de eerste lockdown, werd het idee van een inspirerend zomerprogramma geboren. Samuel Schampers bracht het idee naar de Gemeente Rotterdam en talloze partners in de stad, waarna de eerste stappen naar Zomercampus010 werden gezet.

In de zomer van 2020 hebben wij ruim 4500 Rotterdamse leerlingen van het primair- & voortgezet onderwijs een zomerprogramma, gericht op vakoverstijgend (taal)onderwijs en talentenontwikkeling, aangeboden. Na de zomervakantie zijn wij gevraagd door meerdere schooldirecteuren om ook buiten de schoolvakanties programma’s aan te bieden. Met veel plezier hebben wij met Campus010 voor ruim 600 leerlingen bijlessen, coaching-programma’s en inzet op sport- en cultuur in op diverse Rotterdamse scholen tijdens en na schooltijd.

Door de ervaring die wij hebben opgedaan op deze scholen, in combinatie met de ontwikkelingen (rondom Corona) in het onderwijs, zagen wij dat er meer nodig was dan dat wat we nu konden bieden. Daarom hebben wij het afgelopen jaar samen met toonaangevende partners hard gewerkt aan het ontwikkelen van een innovatief en baanbrekend onderwijsprogramma dat elk kind in staat stelt om zichzelf te ontwikkelen tot de meest gelukkige, veerkrachtige en succesvolste versie van zichzelf. 

Directeur-bestuurder
Mandy Markerink
mandy@campusnederland.nl
06 83 211 116

Raad van Toezicht
S. Schampers, Voorzitter
M. Derwort, Penningmeester
P. Blokland
D.C. Veen