Terug

Stichting Campus Nederland nieuwe Klasgenoot van het Jeugdeducatiefonds

July 5, 2023

Stichting Campus Nederland mag zich sinds 1 juni Klasgenoot van het Jeugdeducatiefonds noemen. Beide organisaties bundelen hun krachten om zo de ontwikkelingskansen bij kinderen die opgroeien in armoede te vergroten.

Honderdduizenden kinderen in ons land hebben het heel lastig op school. Niet omdat ze moeilijk leren, maar omdat ze in armoede leven. Het JEF (Jeugdeducatiefonds) vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het JEF.

Het JEF is opgericht in 2015 door Harrie Postma, sinds 2018 is Hans Spekman directeur. Er zijn nu ruim 500 scholen aangesloten bij het JEF, kijk voor meer informatie op www.jeugdeducatiefonds.nl.

De samenwerking met het Jeugdeducatiefonds vinden wij belangrijk omdat zij hetzelfde doel nastreven als Stichting Campus Nederland. De gedeelde visie, dat elk kind zich zou moeten kunnen ontwikkelen tot de meest gelukkige, veerkrachtige en succesvolste versie van zichzelf, maakt dat er een goede basis is om samen meer impact te maken.