Terug

Stichting Campus Nederland en Stichting Méér Muziek in de Klas bundelen krachten

July 12, 2023
Nieuws

Stichting Méér Muziek in de Klas en Stichting Campus Nederland slaan de handen ineen om kunst- en cultuuronderwijs voor ieder kind mogelijk te maken. Tijdens de derde editie van Zomercampus010 in Rotterdam is de samenwerking officieel gemaakt door directeur Jantien Westerveld van Méér Muziek in de Klas en directeur-bestuurder Mandy Markerink van Stichting Campus Nederland.


Méér Muziek in de Klas wil kinderen en jongeren in Nederland die dit niet van huis uit meekrijgen kansen bieden met kunst en cultuurvakken, zodat ze hun interesses kunnen ontdekken en hun blik kunnen verbreden. Door een samenhangend netwerk van essentiële partijen en regionale samenwerkingen te creëren, ondersteunt de stichting bij de verwezenlijking van een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod.

Zomercampus010 wordt in samenwerking met verschillende Rotterdamse basisscholen georganiseerd. Deelnemende leerlingen maken tijdens de Campusweek kennis met een divers aanbod aan workshops en clinics op het gebied van sport, cultuur, muziek, natuur-milieueducatie, techniek en talentontwikkeling. In nauwe samenwerking met scholen, maatschappelijke partners en lokale partijen stelt Stichting Campus Nederland educatieve programma’s samen die ervoor zorgen dat leerlingen in de schoolvakanties én daarbuiten, duurzaam hun weg kunnen vinden naar sport- en cultuurclubs. Zo kunnen zij nieuwe talenten ontdekken, zich sociaal-emotioneel verder ontwikkelen en het netwerk in hun wijk vergroten.

‘Samen bouwen we aan dezelfde toren dus de krachten bundelen is een logische stap om zo zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken’, aldus Jantien Westerveld. De twee organisaties vinden elkaar in het creëren van gelijke kansen voor álle kinderen door hen een rijk en gevarieerd naschools creatief aanbod te bieden.

Workshop door Free to Move waar leerlingen kunstwerken maken op 4 canvassen.
Workshop door Free to Move waar leerlingen zonnebrillen gingen versieren.

Mandy Markerink, directeur-bestuurder bij Campus Nederland geeft aan dat het samenwerken aan een gezamenlijke missie met een ambitieuze organisatie als Méér Muziek in de Klas het mogelijk maakt om nog meer kinderen en jongeren te bereiken. ‘Nu Méér Muziek in de Klas ook is aangesloten bij de regeling ‘School en Omgeving’ van het Ministerie van OCW, waar Campus Nederland voorloper van is, kunnen we de programma’s nog meer op elkaar laten aansluiten en versnippering tegengaan’.

July 3, 2024
Artikel

Leerlingen Comenius Lyceum Capelle volgen inspirerende workshops aansluitend op SDG's

Tijdens de CampusNL College Tour volgen de leerlingen van het Comenius Lyceum Capelle gedurende twee weken verschillende workshops en clinics die aansluiten op 5 van de 17 Sustainable Development Goals. Dit zijn doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Lees verder
Lees verder
July 3, 2024
Nieuws

CampusNL College Tour week 2: Inspirerende sprekers & workshops over 5 van de 17 SDG's

‍Deze week vond het tweede deel van de CampusNL College Tour plaats op het Comenius Lyceum Capelle. Op 1, 2 en 3 juli namen de onderbouwleerlingen deel aan een leerzaam programma met diverse workshops en lezingen van inspirerende sprekers. We blikken nu terug op de laatste drie dagen van de CampusNL College Tour.

Lees verder
Lees verder
June 28, 2024
Nieuws

CampusNL College Tour week 1: Leerlingen aan de slag met SDG’s

Afgelopen week ging de tweede editie van de CampusNL College Tour van start op het Comenius Lyceum Capelle. Op 26, 27 en 28 juni namen de bovenbouwleerlingen deel aan een impactvol programma met diverse workshops en lezingen van inspirerende sprekers.

Lees verder
Lees verder